Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorєєЭ@Ш«Ћschnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeєєЭ@Ш«Ћschnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionєєЭ@Ш«Ћschnu.edu.ua

ќновлено
21-09-2018
17:25

јрх≥в новин

—тор≥нки:
2018-02-28 10:55:09
–изик вибору фаху культуролога, рел≥г≥Їзнавства, богослова, ф≥лософа Ц виправданий! 

” п’€тницю, 23 лютого, доктор ф≥лософських наук, доцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ќлександр Ѕродецький пров≥в зустр≥ч-бес≥ду з≥ студентами 4-го курсу „ерн≥вецького ≥ндустр≥ального коледжу.

” рамках профор≥Їнтац≥йноњ роботи та попул€ризац≥њ спец≥альностей ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича д≥алог в≥вс€ ≥з майбутн≥ми молодшими спец≥ал≥стами в галуз≥ комп'ютерних технолог≥й та електрон≥ки, €к≥ водночас Ї потенц≥йними цьогор≥чними аб≥тур≥Їнтами бакалаврату. ” заход≥ також вз€ла участь викладач загальноосв≥тн≥х дисципл≥н цього закладу ћар'€на ¬асил≥вна  н≥гн≥цька.
ƒоктор ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький привернув увагу молод≥ до рол≥ критичного, гуман≥стично-зор≥Їнтованого, культуротворчого мисленн€ в подоланн≥ соц≥альних криз. ј в≥дпов≥дно, було закцентовано на особлив≥й значущост≥ дл€ сучасноњ ”крањни п≥дготовки профес≥йних культуролог≥в, рел≥г≥Їзнавц≥в, ф≥лософ≥в, богослов≥в, соц≥олог≥в.

Ѕ≥льш≥сть вихованц≥в коледжу з розум≥нн€м сприйн€ли думку про те, що за умови креативного, ≥нновац≥йного, натхненного п≥дходу до навчанн€ й роботи – особа, €ка маЇ базов≥ технолог≥чн≥ знанн€ ≥ поЇднуЇ њх ≥з профес≥йною гуман≥тарною п≥дготовлен≥стю, здатна стати незам≥нним прац≥вником у ц≥лому р€д≥ престижних сфер сучасного соц≥уму. ћайбутн≥ випускники коледжу ц≥кавилис€ умовами вступу на спец≥альност≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича й особливост€ми навчанн€. ƒе€к≥ висловлювали слушн≥ запитанн€ щодо реальних перспектив працевлаштуванн€, оплати прац≥.

ƒоцент ќлександр Ѕродецький особливо привернув увагу до спектру можливостей самореал≥зац≥њ в профес≥њ культуролога, адже це не т≥льки академ≥чна й осв≥тн€ сфера. ÷е також ≥ можлив≥сть ефективного застосуванн€ своњх профес≥йних навичок та вм≥нь у сам≥й гущавин≥ живоњ сусп≥льноњ практики. ÷е й культурний менеджмент, ≥ редакторська робота в гуман≥тарних, мистецьких, просв≥тницьких в≥дд≥лах засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, ≥ плануванн€, орган≥зац≥€, кураторство та промоц≥€ р≥зноман≥тних мистецьких проект≥в, зокрема, й пов'€заних з м≥жнародною сп≥впрацею художник≥в, письменник≥в, музикант≥в. ‘ах≥вець-культуролог також маЇ шанси усп≥шно влаштуватис€ на роботу г≥да, екскурсовода, зокрема, й у формат≥ закордонних тур≥в, супров≥д €ких г≥дно оплачуЇтьс€ та в≥дкриваЇ широк≥ горизонти п≥знанн€ св≥ту, традиц≥й, спадщини минулого, пам’€ток мистецтва, арх≥тектури р≥зних крањн. ћайбутн≥м молодшим спец≥ал≥стам з комп'ютерних технолог≥й було ц≥каво д≥знатис€, що в раз≥ здобутт€ бакалаврськоњ ≥ маг≥стерськоњ осв≥ти з культуролог≥њ вони матимуть змогу ефективно працювати адм≥н≥страторами й модераторами ≥нтернет-портал≥в ≥ сайт≥в, тематично присв€чених мистецтву, культур≥, рел≥г≥њ, паломництву, туристичним можливост€м в ”крањн≥ ≥ закордоном.

‘ах культуролога даЇ можливост≥ також бути експертом ≥з соц≥окультурноњ та корпоративноњ комун≥кац≥њ, естетичного облаштуванн€ умов прац≥, дизайну, д≥лового етикету та дрес-коду. ј цим сферам д≥€льност≥ надаЇтьс€ дедал≥ б≥льша увага в сол≥дних приватних ф≥рмах р≥зного проф≥лю, зокрема, й пов’€заних з ≥нформац≥йними технолог≥€ми. ѕри належн≥й компетентност≥, наполегливост≥ та сумл≥нност≥ культуролог зможе г≥дно в≥дпов≥сти ≥ на такий профес≥йний запит - €кщо не в нашому рег≥он≥, то у великих м≥стах чи закордоном.

ѕевним ≥нтелектуальним здивуванн€м, а водночас ≥ слушним висновком з бес≥ди була реакц≥€ одного з юних учасник≥в обговоренн€, €кий на п≥дстав≥ почутого запитав: «“о, виходить, культуролог, ф≥лософ, рел≥г≥Їзнавець – це теж своЇр≥дний ѕ–ќ√–јћ≤—“? јдже в≥н моделюЇ кращ≥ стосунки, кращ≥ умови сп≥лкуванн€. ¬≥н – у хорошому розум≥нн≥ цього слова – ѕ–ќ√–јћ”™ св≥дом≥сть ÷≤ЌЌќ—“яћ» ≥ робить соц≥ум  ”Ћ№“”–Ќ≤Ў»ћ, а значить, б≥льш √ј–ћќЌ≤…Ќ»ћ».

” д≥алогов≥ з вихованц€ми коледжу, зв≥сно, не приховувавс€ факт того, що на практиц≥ не завжди випускник гуман≥тарних спец≥альностей знаходить роботу за фахом. јле, з ≥ншого боку, ќлександр Ѕродецький наголосив на справд≥ висок≥й затребуваност≥ й високооплачуваност≥ прац≥ культуролога, експерта з питань рел≥г≥њ в багатьох ≥нших – цив≥л≥зованих – крањнах.

ѕрозвучало слушне запитанн€: «ј що ж заважаЇ нам ставати цив≥л≥зованою крањною?». якщо молодь св≥домо, осмислено ставить так≥ запитанн€, то це - принаймн≥ в перспектив≥ - даЇ спод≥ванн€ на позитивну зм≥ну ситуац≥њ ≥ в ”крањн≥. √оловне – наснага ≥ щир≥сть молод≥ в прагненн≥ зм≥нити, вдосконалити сусп≥льство. –оль гуман≥тарних спец≥альностей у трансформац≥њ ментальност≥ в цьому напр€м≥ теж була висв≥тлена та обірунтована дл€ молодих сп≥врозмовник≥в.

¬ихованц≥ коледжу п≥дтримали думку, що саме ≥н≥ц≥ативн≥сть активноњ меншост≥ просуваЇ сусп≥льства вперед. “ож ризик вибору «не надто престижних» (на перший погл€д) спец≥альностей культуролога, рел≥г≥Їзнавц€, ф≥лософа, богослова, соц≥олога – Ї виправданим, за умови на€вност≥ в молодоњ людини ентуз≥азму, бажанн€ вдосконалюватис€, бути в≥дкритим до нового, прагненн€ стати корисним сусп≥льству. Ѕуло привернуто увагу сп≥врозмовник≥в до можливост≥ вступу не т≥льки на повну форму навчанн€ на основ≥ сертиф≥кат≥в «Ќќ, а й на скорочену – без сертиф≥кат≥в «Ќќ, за результатами лише фахових випробувань.
ќтже, д≥алог з майбутн≥ми молодшими спец≥ал≥стами – потенц≥йними аб≥тур≥Їнтами ¬Ќ« ви€вивс€ пл≥дним. јдже нав≥ть €кщо б≥льш≥сть учасник≥в бес≥ди й не зробл€ть св≥й подальший виб≥р на користь спец≥альностей факультету, вони поширюватимуть ≥нформац≥ю й результати м≥ркувань про ц≥нност≥ та профес≥йний виб≥р серед своњх близьких, друз≥в, колишн≥х однокласник≥в тощо.

«а матер≥алами сайту ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ”

 

 

  Ќазад
—тор≥нки:
Ќовини
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterєєЭ@Ш«Ћschnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”