Facebook Twitter Youtube

Гімн ЧНУ

Студрадіо
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorШQЖGr@“°=џchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeШQЖGr@“°=џchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionШQЖGr@“°=џchnu.edu.ua

Оновлено
19-09-2018
18:42

Архів новин

Сторінки:
2018-03-02 11:13:43
На шляху до підтвердження статусу національного університету 

Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №912 від 22.10.17 стосовно надання закладу вищої освіти національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу.

Порівняльний аналіз сукупності об’єктивних (п.3), порівняльних (п.4) і преміальних (п.5) критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти виявив вагому роль наукових показників. У блоці порівняльних критеріїв наявні вісім таких показників (п.п. 1, 5, 8-13) з тринадцяти.

Зокрема:

П. 4.1. Кількість працівників, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора; науковий ступінь та/або вчене звання.

П. 4.5. Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах.

П. 4.8. Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, приведене до кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу;

П. 4.9. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників.

П. 4.10. Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН;

П. 4.11. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників;

П. 4.12. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та науковими працівниками, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників:

П. 4.13. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників.

Слід зазначити, що досягнення якісного рівня відповідності зазначеним критеріям потребує колосальних зусиль і значного часу. Хочу відмітити, що міцним лідером в цій діяльності нашого університету є науково-педагогічний колектив Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук (ІФТКН) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тут стратегічно і планомірно здійснюється синтез наукової та педагогічної діяльності. При цьому в якості кінцевої мети ставиться “висока планка” – відповідності не тільки національним, але й сучасним міжнародним вимогам. Завдяки цьому рівень фінансування бюджетної наукової діяльності ІФТКН в рамках університету досяг рекордного рівня 8,7 млн грн. Регулярно відбуваються вагомі міжнародно-визнані і широко оцінені світовою науковою спільнотою наукові форуми (13 конференцій “Кореляційна оптика” на протязі 1993 – 2017 р.р.). За результатами конференцій видано об’ємні збірники наукових праць, які вперше в історії нашого університету включено до бази даних SCOPUS (таблиця 1).

Таблиця 1

 

Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

 

 

Результати такої діяльності науково-викладацького колективу ІФТКН лягають в основу сучасних лекційних курсів, лабораторних практикумів, магістерських програм.

Відрадним фактом є динаміка розвитку показників міжнародного цитування, а відповідно й визнання наукового рівня. Ще 5-7 років назад кількість викладачів університету, що мали певний індекс Гірша, можна було перелічити на пальцях однієї руки. Тепер їхня кількість в рамках ІФТКН стала вирішальною в масштабах університету – таблиця 2.

 

Таблиця 2

 

Показники науково-метричної бази ( індекс Гірша) співробітників інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук як внесок у науково-метричний рівень університету

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterШQЖGr@“°=џchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ