Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”

—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector≈QЫЗ-@Ш&Зchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office≈QЫЗ-@Ш&Зchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission≈QЫЗ-@Ш&Зchnu.edu.ua

ќновлено
19-06-2018
21:53

јрх≥в новин

—тор≥нки:
2017-12-26 12:27:33
¬сеукрањнський конкурс студентських наукових роб≥т з пол≥толог≥њ 

” в≥дпов≥дност≥ до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни є 1364 “ѕро проведенн€ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з галузей знань ≥ спец≥альностей у 2017/2018 навчальному роц≥” в≥д 10.10.2017 р. „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича маЇ честь запросити переможц≥в ≤ туру ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з пол≥толог≥њ дл€ участ≥ у ≤≤ тур≥ конкурсу.

” конкурс≥ можуть брати участь студенти (курсанти), €к≥ здобувають вищу осв≥ту за осв≥тн≥м р≥внем бакалавра, маг≥стра за спец≥альн≥стю 052 - ѕол≥толог≥€ у вищих навчальних закладах ”крањни, незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор€дкуванн€, у тому числ≥ ≥ноземц≥ та особи без громад€нства, що навчаютьс€ у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних заклад≥в ≥нших крањн.

Ќа конкурс подаютьс€ самост≥йно п≥дготовлен≥ науков≥ роботи студент≥в, оформлен≥ у в≥дпов≥дност≥ до вимог розд≥лу III положенн€ є 605 «ѕро ¬сеукрањнський конкурс студентських наукових роб≥т з галузей знань ≥ спец≥альностей» в≥д 18.04.2017 р.

ƒл€ участ≥ у ≤≤ етап≥ конкурсу кожен вищий навчальний заклад подаЇ не б≥льше трьох наукових роб≥т.

 онкурсн≥ роботи необх≥дно над≥слати до 15 лютого 2018 року (дата визначаЇтьс€ за поштовим штемпелем) поштовим в≥дправленн€м за адресою:

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

( онкурс 052 “ѕол≥толог≥€”)

вул.  оцюбинського, 2

м. „ерн≥вц≥, 58012,

а також не п≥зн≥ше 15 лютого 2018 року на оф≥ц≥йну електронну пошту конкурсу konkurs052≈QЫЗ-@Ш&Зchnu.edu.ua (без ƒодатку 1 «¬≥домост≥ про автора (автор≥в) та наукового кер≥вника науковоњ роботи»).

 

≤нформац≥€ про дату проведенн€ п≥дсумковоњ науково-практичноњ конференц≥њ, списки запрошених дл€ участ≥ у конференц≥њ та њх науков≥ роботи, реценз≥њ на вс≥ науков≥ роботи, подан≥ на  онкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список наукових роб≥т (за результатами рецензуванн€) буде висв≥тлено на оф≥ц≥йн≥й стор≥нц≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича www.chnu.edu.ua не п≥зн≥ше н≥ж за два тижн≥ до проведенн€ п≥дсумковоњ науково-практичноњ конференц≥њ.

ƒодаткова ≥нформац≥€ може бути отримана за електронною адресою оргком≥тету  онкурсу: konkurs052≈QЫЗ-@Ш&Зchnu.edu.ua, а також за телефонами:

 

(0372) 523053 – кафедра пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€;

(0372) 524900 – деканат факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.

  Ќазад
—тор≥нки:
Ќовини
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster≈QЫЗ-@Ш&Зchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”