Facebook Twitter Youtube


—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector¬ШЮ$Тq@єЉsэцchnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office¬ШЮ$Тq@єЉsэцchnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission¬ШЮ$Тq@єЉsэцchnu.edu.ua

ќновлено
14-12-2017
14:56

јрх≥в новин

—тор≥нки:
2017-10-25 12:19:16
„ас не маЇ влади над талантом 

” народн≥й творчост≥ ви€влений складний св≥т людських почутт≥в ≥ переживань, в≥дбит≥ палка любов до р≥дноњ земл≥, духовн≥ запити, прагненн€ та мр≥њ людини в краще майбутнЇ. Ѕуковинц≥, талановит≥ в≥д Ѕога, донин≥ дивують св≥т своњми мистецькими витворами.  рай митц≥в наст≥льки р≥зноман≥тний у розвоњ народноњ культури, €к ≥ багатонац≥ональний за своњм населенн€м.

ƒмитро  ћиколайович  урик  належить  до  особливого  грона  митц≥в Ѕуковини, що своЇю  творч≥стю впливають  на формуванн€ ¬ижницькоњ  школи  р≥зьбленн€ та  подальший напр€мок  розвитку художнього  р≥зьбленн€  по  дереву  в  ц≥лому.  √либоке  осмисленн€ традиц≥й  буковинських майстр≥в р≥зьби  по  дереву   та  проекц≥€  њх  на  тло  сьогоденн€  в  поЇднанн≥  з≥  вдалими  новаторськими  р≥шенн€ми  стилю, техн≥к, прийом≥в,  що  стирають  устален≥ правила    стереотипи,  надають  творам  майстра нового  потужного    модерного  звучанн€.

ќсобист≥сть ƒ.ћ.  урика – доцента кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, «аслуженого майстра народноњ творчост≥ ”крањни, члена Ќац≥ональноњ —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни, лауреата прем≥њ ≥м. √. √араса, художника-прикладника, чудового педагога, €кого €кий виховав не одне покол≥нн€ своњх посл≥довник≥в, широко в≥дома громадськост≥ „ерн≥вецькоњ област≥ та ”крањни в ц≥лому.

 урик ƒмитро ћиколайович народивс€ у м. ¬ашк≥вц≥  в 1952 р. Ќавчавс€ у ¬ашк≥вецьк≥й середн≥й школ≥, з 1969 р. по 1973 р. – у ¬ижницькому училищ≥ прикладного мистецтва. ” 1985 р. зак≥нчив ќдеський педагог≥чний ≥нститут ≥м.  .ƒ. ”шинського. “рудову д≥€льн≥сть розпочав у  оритн€нськ≥й  середн≥й школ≥. 30  рок≥в  працював заступником директора виробничого навчанн€ у ¬ижницькому коледж≥ прикладного мистецтва.    ѕрисв€тивши своЇ бутт€ служ≥нню мистецтву, поЇднавши його з педагог≥чною д≥€льн≥стю, в≥н поринув у вир≥й вир≥шенн€ складних життЇвих ситуац≥й. …ого роботи вир≥зн€ютьс€ неаби€ким смаком, традиц≥йн≥стю та ц≥л≥сн≥стю сприйн€тт€, вони несуть до людей тепло ≥ самобутн≥сть народних традиц≥й, що передаютьс€ в≥д д≥да до батька, в≥д батька до сина, - ≥ так з покол≥нн€ в покол≥нн€.

ƒмитру ћиколайовичу, €к високодуховн≥й особистост≥, найближча до душ≥ сакральна тематика. „и не тому на тарел€х, декоративних пластах, шкатулках методом низькоњ  пластики вир≥зьблен≥ христи€нськ≥ символи й культов≥ споруди. «окрема силуети двох ¬иженських церков – —в€то-≤ван≥вськоњ та —в€то-ћиколањвськоњ. ј ще хрести ≥з розп’€тт€м, п≥дсв≥чники, картинки наших обр€д≥в ≥ звичањв – кол€дуванн€, молитви, великодн≥ мотиви тощо. ¬≥дом≥ його найкращ≥ роботи: пласти «ќс≥нь у  арпатах», «Ѕуковинське вес≥лл€», «ћарина», « ол€да», «—пов≥дь», «—тарий майстер», «Ѕуковинська весна», «Ѕуковинська ћадонна», « ињвськ≥ каштани»; декоративн≥ тарел≥ «ћр≥€», «—н≥жинка», «Ћ≥сова мавка»; альбом «“роњст≥ музики»; шкатулка «Ѕуковинський сувен≥р».

” р≥зьб≥ ƒмитра  ћиколайовича  багато сп≥льного з традиц≥йною «сухою» р≥зьбою, але в≥н розвинув  ≥ збер≥г свою власну точку творчоњ ≥ндив≥дуальност≥ – «курик≥вську». ” майстра Ї витончене художнЇ в≥дчутт€ орнаментальних композиц≥й, ум≥нн€ з найтоншим смаком вибрати в≥дпов≥дну тональну гармон≥ю матер≥ал≥в та поЇднати з високою  техн≥чною майстерн≥стю. ƒл€  його  роб≥т  характерн≥  в≥дчутт€  матер≥алу,  майстерн≥сть  виконанн€,  вм≥нн€  побудувати композиц≥њ  орнаменту ≥ поЇднати  виразний  декор  з  ч≥ткими вишуканими  формами  предмет≥в.

28 серпн€  2017 р., в день одного з найб≥льших православних св€т – ”сп≥нн€ ѕресв€тоњ Ѕогородиц≥, автор в≥дкрив мистецьку св≥тлицю  власних  роб≥т. ’очетьс€  зазначити, що  така  св≥тлиц€  на  ¬ижниччин≥  в≥дкрита вперше з художньоњ  обробки  дерева.

¬исокохудожн≥ твори ƒ.ћ.  урика експонувалис€ на багатьох районних, обласних та м≥жнародних виставках, вони займають почесн≥ м≥сц€ у приватних колекц≥€х в≥тчизн€них шанувальник≥в прекрасного та ≥ноземц≥в. ¬≥н працював над ≥нтер’Їрами ’отинського будинку творчост≥ й дозв≥лл€, Ѕудинку малюка у „ерн≥вц€х, дерев’€ний знак на в’њзд≥ до ¬ижниц≥ – справа його рук.

«агальний педагог≥чний стаж юв≥л€ра 30 рок≥в, а науково-педагог≥чного – 14. Ќагороджений грамотою ««а усп≥хи у педагог≥чн≥й робот≥» ћ≥н≥стерством осв≥ти  ≥ науки ”крањни.  ожного року приймаЇ участь у виставках у м.  иЇв≥ на кращий тв≥р року. ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть ƒ.ћ. урика завд€ки висок≥й майстерност≥ художника ≥ особливому вм≥нню передати њњ своњм студентам ун≥верситету, наповнюЇ посл≥довник≥в творчою енерг≥Їю, прагненн€м йти до вершин досконалост≥.       

«—ьогодн≥ р≥зьб€рство  не  вмираЇ,  але  воно  потребуЇ творчого  зростанн€, - розпов≥даЇ вижницький  майстер художньоњ  обробки  дерева. – я  щасливий  в≥д  своЇњ творчост≥,  ≥з задоволенн€м  д≥люс€  ним  ≥з  студентами факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтвап,  €ких  навчаю  цьому  ремеслу. ¬≥д банальноњ робочоњ  пилорами  до високого  мистецтва такий  шл€х сходженн€ на вершину художнього р≥зьб€рства долаЇ кожний наш студент, €кий маЇ нам≥р одухотворювати деревину. ј взагал≥ дерево  варте  того, щоб пошану до нього прищеплювати ще з колиски.  ћи вчимо своњх вихованц≥в любити дерево, бо завданн€ митц€ - вдихнути в нього  нове  житт€. —тати одухотворювачем дерева, €ке знову приноситиме рад≥сть ≥ користь  люд€м».  

ѕобажаймо  нашому юв≥л€ру у його 65-р≥чч€ м≥цного здоров’€, с≥мейного щаст€, наснаги до пл≥дноњ прац≥ дл€ мистецтва  буковинського  р≥зьбленн€.  «авданн€  сьогоденн€ – зберегти народних майстр≥в, п≥дтримати творч≥сть та зберегти багатогранн≥сть традиц≥й мистецтва  Ѕуковини, адже €к cтверджуЇ народна мудр≥сть: «ћистецтво – це житт€, ≥  воно  безсмертне».

 

 

« повагою ≥ шаною  викдадач≥ та студенти факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального  ун≥верситету  ≥мен≥  ёр≥€  ‘едьковича

  Ќазад
—тор≥нки:
Ќовини
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmaster¬ШЮ$Тq@єЉsэцchnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”